Felhívás


Hivatal

FELHÍVÁS

Felhívom a T. Lakosság figyelmét Bárdudvarnok Községi Önkormányzat képviselő – testületének 10/2018. (VIII. 23.) számú rendeletére, mely a közterületek és köztisztaság fenntartásának helyi szabályait tartalmazza.

 A rendelet értelmében a község területén az ingatlan tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokroktól megtisztítani szükség szerint, de minimum évente két alkalommal.

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a belterületi, külterületi, valamint zártkerti ingatlan előtti útszakasznak (árok, padka) tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Egyben felhívom a lakosság figyelmét, hogy közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve a rendeltetéstől eltérő módon használni csak a közterület használatáról szóló 7/2001.(V.24.) rendelet alapján lehet. 

Kérem, a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy Bárdudvarnok község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítására, fenntartása és védelme érdekében a fenti rendelkezéseket betartani szíveskedjenek.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalban, továbbá a www.bardudvarnok.hu oldalon a közérdekű adatok link alatt, illetve a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu). 

Bárdudvarnok, 2019. május 31.

Tisztelettel: Kemenszky Kinga jegyző

Megosztás: