Felhívás


KAPOSVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Cím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. Telefon: +36-82-410-333 E-mail: kaposvar.kk@katved.gov.hu


Tisztelt Mezőgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó!

A nyári betakarítási munkákkal összefüggésben az esetlegesen keletkező tüzek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a tűzbiztonságra. A tűzvédelmi előírások betartása közös érdek, ezért fontos, hogy az aratási munkákban résztvevő gépek, berendezések műszaki állapota megfelelő legyen.

Tájékoztatom továbbá, hogy a nyári betakarítási munkák ideje alatt a tűzvédelmi előírások betartását hatósági ellenőrzések keretében vizsgálni fogjuk.

Kérem az alábbi tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételét és betartását a nyári betakarítási munkák végzését megelőzően, valamint az aratási munkák közben.

A NYÁRI BETAKARÍTÁSI MUNKÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Műszaki ellenőrzés - OTSZ 229. § (1) bekezdés szerint

A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.

Az 5-nél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak (katasztrófavédelmi kirendeltségnek) be kell jelenteni.

A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

A jegyzőkönyv tartalma

 • A gépjármű üzembentartójának neve
 • A gépjármű típusa
 • A gépjármű rendszáma
 • A gépjármű vizsgálatának szempontjai (értékelés)
 • Megállapítások (feltárt hiányosságok)
 • A szemlebizottság tagjainak aláírása

Mit kell vizsgálni a műszaki ellenőrzés során?

· A gépjármű motorikus részét

· Az elektromos rendszer állapotát

· Hidraulikus rendszert

· Üzemanyag - olaj ellátó rendszert

· Erőátviteli berendezéseket (ékszíjak, tengelyek)

· Tűzoltó felszerelések meglétét - állapotát

· A jármű általános karbantartottságát.

Arató- cséplőgépek (kombájnok)

 • Tűzoltó készülék
 • Statikus levezető (földelő lánc)
 • Kipufogó tömítettség
 • Szikrafogó állapota
 • Szikracsapó
 • Hidraulika rendszer
 • Üzemanyag szűrő
 • Akkumulátor burkolat

Tűzoltó készülék

A gépjárműveken el kell helyezni legalább egy, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő, legalább 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket. (OTSZ 229. § (1) bekezdés)

Aratás

 • A kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.
 • A vasút és a közút mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

Tisztítás, ellenőrzés

 • Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és a munkavégzés szüneteiben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
 • A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

Tartalék üzemanyag

A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.

Javítás és karbantartás

 • Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
 • Munkaszünet idejére az aratógépet, erőgépet, egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, tarlótól, kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell a munkagépeket elhelyezni.
 • Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

Dohányzás

 • Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.
 • Az aratás idejére a gabonatáblától legalább15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

Kazalozási, tárolási szabályok

· A mezőn (határban) összerakott kazal szélső tárolási egység és a környező építményektől a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolására szolgáló építmények esetén legalább 200 méter, egyéb építmények esetén legalább 100 méter tűztávolságot kell megtartani.

· A learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól, lábon álló gabonától legalább 25 méter, nagyfeszültségű, föld feletti
villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter távolságra helyezhető el.

· Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szálastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.

· A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön (sakktábla).

· A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.

· A mezőn (határban) összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény- kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körül venni.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

Tisztelettel:

Gulyás László tű. ezredes

kirendeltségvezető távollétében:

Mészárosné Szalontai Szilvia tű. alezredes

hatósági osztályvezető

Megosztás: