Hirdetmény


Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.
Somogy megye, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése értelmében a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Kaposszerdahelyi Kirendeltségének vezetése. A Kaposszerdahelyi Kirendeltségen a jegyző a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörének teljeskörű gyakorlása és ellátása, a kirendeltség és az önkormányzat törvényes működésének biztosítása, a képviselő-testületi üléseken való részvétel, igazgatás-szervezési feladatok ellátása. Szociális igazgatási feladatok ellátása, hagyatéki eljárások lefolytatása, gyermekvédelmi és egyéb, a munkáltató által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Felsőfokú képesítés,
Igazgatásszervezői, vagy állam-és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
közigazgatási szervnél szakmai - legalább 2 év közigazgatási gyakorlat;,
•         Közigazgatási szervnél szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Közigazgatási szakvizsga,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,
•         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes önéletrajz a Kttv. 5. mell. szerint, a 45/2012. (III.20.) Korm.r. 8. § és az 1. mell. foglaltak figyelembevételével; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; vagy igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiadását kérelmezte; iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata; hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség és próbaidő vállalásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kemenszky Kinga nyújt, a 06-20-391-6469 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2699/2018/H , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi feltételeknek megfelelő, érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően a jegyző dönt az aljegyzői kinevezésről. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 29.

Megosztás: