Hirdetmény


Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

adó és pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

adóigazgatási ügyek, munkaügyi rendszer kezelése, pénzügyi utalások (számlák, munkabér), önkormányzati előírásmodul kezelése, iratkezelő rendszer használata, iktatás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, közigazgatási,pénzügyi szak,

• Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• Megismerési nyilatkozat elfogadása, 6 hónap próbaidő vállalása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, közigazgatási, pénzügyi szak,

• Közigazgatási szervnél szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kemenszky Kinga jegyző nyújt, a 06-20-391-6469 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2101/2019/H , valamint a munkakör megnevezését: adó és pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 23.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zsyj7tkmd1

Megosztás: