Hirdetmény


Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd lakótelep 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Óvodapedagógus végzettséget igazoló oklevél fénymásolata

        90 napnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Tamás Gáborné nyújt, a 20/372-19-86 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd lakótelep 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Tóth Tamás Gáborné részére a bardiovi.82@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bárdudvarnok Község honlapján

        Somogyi Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.bardudvarnok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 6.                     

Megosztás: