Hirdetmény


Tűzgyújtás

Avar és kerti hulladék égetésének tűzvédelmi szabályai

MINDEN NAGY TŰZ KIS TŰZZEL KEZDŐDIK!

A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat általában égetéssel szoktuk megsemmisíteni, illetve hasonló veszélyt jelent még az egyéb szabadtéri főzés, sütés, grillezés. 

 • A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 27 § (2) bekezdése értelmében hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. 
 • Minden településen a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az avar és kerti hulladék égetésének követelményeit, szabályait. A helyi önkormányzati rendeletben foglaltakat az égetés során maradéktalanul be kell tartani.
 • Az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül tűzgyújtás előtt.
 • A sütőhelyet hasonló kialakítással kell kialakítani (környezetében ne legyen éghető anyag; legyen a tűz oltására alkalmas eszköz, anyag; stb.). 
 • Szélcsendes időben gyújtsuk meg a tüzet, ha feltámad a szél annak erősségét figyelembe véve, oltsuk el a tüzet.
 • Ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet. 
 • A tevékenység befejeztével győződjünk meg arról, hogy teljesen eloltottuk-e a tüzet és ne maradjon még izzó, parázsló anyag, mert ez további tűzveszélyt jelent (locsoljuk le a parázsló részeket és várjuk meg amíg a teljes füstölgés, gőzölgés megszűnik).
 • Az égetés során akkora tüzet szabad csak rakni, amit a rendelkezésre álló eszközökkel, erőkkel el tudunk oltani (tartsunk készenlétben vizet, homokot, lapátot).
 • A sütőhelyek megválasztása az uralkodó széliránynak megfelelően történjék, számolni kell arra, hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja. 
 • A ruházat megválasztása a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék (lehetőleg ne bő, lebegő ruházatban menjünk a tűz közelébe; ne engedjük a gyerekeket a tűz fölött átugrálni). 
 • A főzéshez, sütéshez használt eszközöket stabilan rögzítsük, megfelelően telepítsük (a felboruló edényzet égési sérülést okozhat, illetve a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén gyújtási veszélyt jelenthet).
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 7. §-a alapján kötelező a tűzvédelmi bírság kiszabása tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha azzal tüzet idéznek elő. 
 • A tűzvédelmi bírság összege 10.000 Ft-tól – 1.000.000 Ft-ig, illetve, tűzoltói beavatkozás esetén 20.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjed.
 • Amennyiben a gazdálkodó a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik – pl.: éghető növényzettől a területet nem tisztítja meg – 60.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírsággal büntethető.

Megosztás: