Hirdetmény


HIRDETMÉNY

Bárdudvarnok településrendezési eszközök 2. sz. módosítás

partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Bárdudvarnok község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, Bárdudvarnoki székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, valamint a Bárdudvarnoki székhellyel bejegyzett civil szervezetet, hogy Bárdudvarnok Község Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezte Bárdudvarnok településrendezési eszközök 2. sz. módosítását annak érdekében, hogy:

- megépülhessen a kilátó a 1039 hrsz telken;

- átjátszó torony telepítése megvalósulhasson a 0150/2 hrsz (Lipótfai rész) telken;

- erdőként kiszabályozott területen piac telepítése miatt 0408 hrsz és 0409 hrsz; 0410 hrsz; 0412/83 hrsz; 0412/89 hrsz; valamint a 0412/90 hrsz területeket érintően;

- meglévő tározó (Petörke tó) körüli erdő terület módosítása miatt a 0412/83; 0412/89 hrsz; 0451/79 hrsz; 0451/80 hrsz; 0455/1 hrsz; 0455/2 hrsz; 0455/3 hrsz; 0458/42 hrsz; 0460/17 hrsz területeket érintően.

- Marófai részen a Bárd patak part mentén (66 hrsz) a 39/1-7; 40/2; 0392/3,4,5,6; 0412/2,3,86,88,89 hrsz, 0406, 024, 25, 29, 43, 44 hrsz ingatlanokat érintően árvízcsúcs csökkentő víztározó létesítése miatt;

- Pihenő Ksz övezetben, Petörke területen 0412/18-36; 0412/38-60; 0412/63-74; 0412/84-85; 0451/21-69; 0415/85; 0465/7-17; 0460/29-43 hrsz érintően, az OTÉK előírásaitól eltérő szabályozást kérve a beépítési százalék és telekméret tekintetében 5%-ról 8%-ra emelés.

- 0412/89 hrsz területen Hodály építése miatt.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 12/2018. (I.29.) számú képviselő - testületi határozatával-, majd a 85/2018. (VII. 12.) számú képviselő – testületi határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján, valamint Bárdudvarnok Községi Önkormányzatnál, (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. címen), nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2018. szeptember 11-től 2018. szeptember 26-ig.

Bárdudvarnok község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása 

Megtekintés itt!

Bárdudvarnok község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása 

PDF megtekintése itt!

A partnerek észrevételt, javaslatot a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül (2018. szeptember 26-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban, vagy elektronikusan levélben (az alábbi címre: barudvarnok@kapos-net.hu) benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2018. szeptember 27. 13:00 órakor lakossági fórumot tartunk a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.)

Bárdudvarnok, 2018. szeptember 11.

Mester Balázs polgármester

Megosztás: