Hirdetmény


Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde beiratkozás 2016

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1), valamint a nevelési – oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) rendelet 20.§ és 178.§(6) alapján:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat értesíti az érdekelt szülőket, hogy a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda - Bölcsőde a 2016. szeptember 01-től 2017. augusztus 31-ig tartó nevelési évre óvodai felvételt hirdet.

Az óvoda felvételi körzete Bárdudvarnok közigazgatási területe.

A beiratkozás helye: Bárdudvarnoki Egységes Óvoda - Bölcsőde, Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82.

A beiratkozás 2016. április 25-én (hétfőn) 8-16 óra és 2016.április 26-án (kedden) 8-16 óra közötti időben történik.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító ( születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, továbbá
  • a szülő ( törvényes képviselő )személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A 20/2012. EMMI (VIII.31.) rendelet 178.§(6) alapján az egységes óvoda-bölcsődében a bölcsődés korú gyermekek száma nem haladhatja meg az öt főt.

Egységes óvoda-bölcsődei csoportunkba a legalább második életévüket betöltött gyermekeket várjuk.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele biztosított.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 6-ig értesíti a szülőket.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben gyermeke 2016. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, 2016. szeptember 1-től napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos kérdésekkel Tóth Tamás Gáborné óvodavezetőt kereshetik az alábbi telefonszámon: +36/20-372-19-86

Bárdudvarnok, 2016. március 24.  

Mester Balázs polgármester

Tóth Tamás Gáborné óvodavezető