Hirdetmény


Óvoda beiratás 2018

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) és 99/E.§, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ alapján:

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat értesíti az érdekelt szülőket, hogy a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde a 2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31ig tartó nevelési évre óvodai felvételt hirdet.

Az óvoda felvételi körzete Bárdudvarnok közigazgatási területe.

A beiratkozás helye: Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde

Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82.

A beiratkozás 2018. április 23-án (hétfőn) 8-16 óra között és 2018. április 24-én (kedden) 8-16 óra közötti időben történik.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

  • a gyermek azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, TAJ kártya, továbbá
  • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A köznevelési törvényben foglaltak szerint intézményünk a 2018/2019-es nevelési évtől kétcsoportos óvodaként fog működni.

A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kötelező részt vennie.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele biztosított.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2018. május 14-ig értesíti a szülőket.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos kérdésekkel Tóth Tamás Gábornét kereshetik az alábbi telefonszámon: +36/20-372-19-86

Bárdudvarnok, 2018. március 20.

Mester Balázs polgármester

Tóth Tamás Gáborné óvodavezető 

Megosztás: