Hirdetmény


Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd lakótelep 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Legalább 2 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább 2 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Óvodapedagógus végzettséget igazoló oklevél fénymásolata
 • 90 napnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása
 • Nyilatkozat arrról, hogy a páylázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy a páylázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Tamás Gáborné nyújt, a 06-20-372-1986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárdudvarnok Bárd lakótelep. 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Tóth Tamás Gáborné részére a bardudvarnok@kapos-net.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Somogyi Hírlap
 • Bárdudvarnok Község honlapján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.bardudvarnok.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=t1ng1rj7g1

Megosztás: