Felhívás


Felmérés

Bölcsődei ellátás igényfelmérés

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat a településen élő 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők körében bölcsődei ellátási igényfelmérést készít.

A felmérés célja, hogy a lehetőségekhez mérten kielégítsük a lakosság igényeit a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása terén.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése alapján minden településen, ahol 40 főnél több 3 év alatti gyermek él, vagy legalább 5 kisgyermek számára igény jelentkezik, az önkormányzat köteles bölcsődei ellátást megszervezni és működtetni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozását húszhetes korától, három éves koráig kell biztosítani, amennyiben a gyermekvédelmi törvény kivételt nem tesz.

Az érintett szülők 2019. április 15-ig jelezhetik bölcsődei ellátás iránti igényüket gyermekük számára a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvodában található nyomtatványon.

Bárdudvarnok, 2019. március 18.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: