Felhívás


Ebtartás szabályai

Tisztelt Lakosság!

Minden ebtartónak kötelessége gondoskodni arról, hogy kutyája az ingatlanán kívül felügyelet nélkül ne kóboroljon, és másban kárt ne tehessen.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) XXIV. fejezet 193. §. (1) a) pontja értelmében „Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja szabálysértést követ el.”

A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdése szerint a pénzbírság legalacsonyabb összege - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.

Ugyancsak a Szabs. tv. 38. § (1) bekezdése rendelkezik arra vonatkozóan, hogy „az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)”.

Amennyiben szabályos bejelentés érkezik, a jegyző kötelessége az ügyet áttenni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalához szabálysértési eljárás lefolytatása végett.

A nyugodt egymás mellett élés és a szabálysértési eljárás elmaradásának érdekében arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebtartás szabályait maradéktalanul tartsa be.

Kérem továbbá, hogy az ebtartással kapcsolatos szabályok megsértését ÍRÁSBAN, nevük és címük, továbbá a kérdéses eb tulajdonosának és címének megjelölésével jelezzék a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (Székhely: 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36., Kirendeltség: 7476 Kaposszerdahely, Kossuth L. u. 65.).

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiek szíves tudomásul vételére!

Bárdudvarnok, 2018. május 11.

Kemenszky Kinga jegyző

Megosztás: