Hirdetmény


Tisztelt Bárdudvarnokiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bárdudvarnok Községi Önkormányzat idén is lehetőséget biztosít iskolakezdési támogatás igénylésére az alábbiak szerint:

Igényelheti:

· szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a vele egy lakásban, közös háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodás, általános iskolás, nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat folytató gyermek/tanuló felett.

· a nagykorú középfokú vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató diák illetve hallgató

A támogatás mértéke legfeljebb 10.000 Ft gyermekenként.

A támogatás igényelhető: 2019. augusztus 15. – 2019. szeptember 30. között

Elmulasztása jogvesztő!

Kérelem kérhető a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve letölthető a www.bardudvarnok.hu oldalról.

A kitöltött kérelemhez csatolni szükséges a tanulói/hallgatói jogviszony igazolást, majd postán vagy személyesen ügyfélfogadási időben kell eljuttatni a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalba.

Bárdudvarnok, 2019. július 26.

Mester Balázs polgármester

Megosztás: