Hirdetmény


Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp 36.

Somogy megye, 7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása. Vezeti a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalt; gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Összehangolja a Székhely (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36) és a Kirendeltség (7476 Kaposszerdahely, Kossuth Lajos utca 65.) munkáját, biztosítja a működés törvényes kereteit.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247.§ (1) a) szerinti,
 • közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Állam- és jogtudományi doktori képesítés,
 • Vezető gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Jogi szakvizsga
 • Jegyzői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok másolata
 • A 45/2012. (III. 20. ) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes önéletrajz
 • A közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettség teljesítését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mester Balázs és Prépost László nyújt, a 82/577-086, valamint a 82/712-526 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5968/2016/H , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően a polgármesterek döntenek a jegyzői kinevezésről. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás: