Meghívó


Meghívó képviselő testületi ülés

H I R D E T M É N Y

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 11. napján (csütörtökön) 17: 00 órakor a Bárdudvarnoki Községházán (Csokonai utca 9.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart.

NAPIRENDEK:

 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: polgármester

 2. Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: polgármester

 3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
  Előadó: jegyző,

 4. Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás
  Előadó: polgármester

 5. Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatás
  Előadó: polgármester

 6. Egyebek

Bárdudvarnok, 2015. június 5.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester