Meghívó


H I R D E T M É N Y

Testületi ülés Bárdudvarnok

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 10. napján (csütörtökön) 17:00 órakor a Bárdudvarnoki Községházán (Csokonai utca 9.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart.

NAPIRENDEK:

1. A Bárdudvarnoki Egységes Óvoda - Bölcsőde Pedagógia Programjának megtárgyalása
Előadó: Tóth Tamásné, óvodavezető


2. A Bárdudvarnoki Egységes Óvoda - Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előadó: Tóth Tamásné, óvodavezető


3. Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Előadó: polgármester


4. Beszámoló a 2014. évben megvalósult gyámügyi és gyermekjóléti feladatokról
Előadó: jegyző


5. Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás
Előadó: polgármester


6. Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatás
Előadó: polgármester


7. Egyebek

Bárdudvarnok, 2015. szeptember 4.

Tisztelettel: Mester Balázs, polgármester