Hirdetmény


Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülése

Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 30. napján (hétfőn) 17: 00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart.

NAPIRENDEK:

1. Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
   Előadó: polgármester,
2. Beszámoló a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi munkájáról
   Előadó: polgármester/Wirth Andrea, intézményvezető,
3. Beszámoló a 2015. évben megvalósult gyámügyi és gyermekjóléti feladatokról
   Előadó: jegyző,
4. Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás
   Előadó: polgármester
5. Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatás
   Előadó: polgármester
6. Egyebek

Bárdudvarnok, 2016. május 26.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester