Hirdetmény


testületi ülés

H I R D E T M É N Y

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 23. napján (kedden) 16: 30 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart.

NAPIRENDEK:

1. A helyben biztosított szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: jegyző

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: jegyző

3. Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás

Előadó: polgármester

4. Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatás

Előadó: polgármester

5. Egyebek

Bárdudvarnok, 2016. augusztus 12.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: