Hirdetmény


Testületi ülés meghívó

Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete2017. május 11. napján (csütörtökön) 16:00 órakor aBárdudvarnoki Faluházban (Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III. 4.) rendelet módosítására

Előadó: polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: polgármester

3. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: jegyző

4. Beszámoló a 2016. évben megvalósult gyámügyi és gyermekjóléti feladatokról

Előadó: jegyző

5. Javaslat a 2017. évi járási startmunka programok eszközbeszerzésének jóváhagyására

Előadó: polgármester

6. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó: jegyző

7. Javaslat az Önkormányzat pénzkezelési szabályzatának módosítására

Előadó: polgármester

8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: polgármester

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

10. Egyebek


Bárdudvarnok, 2017. május 5.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: