Hirdetmény


Testületi ülés meghívó

HIRDETMÉNY

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete2017. szeptember 21. napján (csütörtökön) 17:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

  1. Az Önkormányzat 2017. évi első félévi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Mester Balázs polgármester

  1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) rendelet módosítására

Előadó: Mester Balázs polgármester

3. Javaslat a Bárdudvarnoki Óvoda pedagógiai program módosítására

Előadó: Tóth Tamás Gáborné, óvodavezető

  1. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi, a helyben biztosított szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 26.) rendelet módosítására

Előadó: Kemenszky Kinga jegyző

5. MÜKI pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előadó: Mester Balázs polgármester

6. Javaslat „Az első Világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása” című, KKETTKK-CP-02 kódú pályázat benyújtására

Előadó: Mester Balázs polgármester

7. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra

Előadó: Mester Balázs polgármester

8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester

9. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Mester Balázs polgármester

10. Egyebek

Kérem az ülésen pontos megjelenését.

Bárdudvarnok, 2017. szeptember 15.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: