Hirdetmény


Meghívó

Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 29. napján (hétfőn) 16:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságolási tervének elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester

2. A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Mester Balázs polgármester

3. Javaslat a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalására

Előadó: Mester Balázs polgármester

4. Javaslat a Hermann Ottó Intézet által kiírt zártkerti pályázathoz történő csatlakozásra

Előadó: Mester Balázs polgármester

5. A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásnak, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakítását támogató pályázat benyújtásához önerő biztosításról nyilatkozat.

Előadó: Mester Balázs polgármester

6. LEADER pályázatok

Előadó: Mester Balázs polgármester

7. Tájékoztatás a Bárdudvarnoki Polgármesteri Hivatal épületének beruházásával kapcsolatos pályázatról.

Előadó: Mester Balázs polgármester

8. A Kaposmérő – Hetes 062 hrsz-ú /szemétlerakó telep/ ingatlanban tulajdonrész vásárlás.

Előadó: Mester Balázs polgármester

9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Mester Balázs polgármester

11. Egyebek

Kérem az ülésen pontos megjelenését.

Bárdudvarnok, 2018. január 25.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: