Hirdetmény


Hirdetmény

Bárdudvarnok és Kaposszerdahely Községek Képviselő-testületei2018. április 25. napján (szerda) 15:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 84.) nyilvános, együttes képviselő-testületi ülést tartanak, amelyre meghívom.

NAPIRENDEK:

1. Javaslat a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Mester Balázs, polgármester

2. Javaslat a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása

Előadó: Mester Balázs, polgármester

3. Beszámoló a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

Előadó: Kemenszky Kinga, jegyző

4. Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel kérjük az ülésen való pontos megjelenést!

Bárdudvarnok, 2018. április 20.

Mester Balázs Bárdudvarnok polgármestere

Prépost László Kaposszerdahely polgármestere


Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25. napján (szerdán) 16:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2017. évben megvalósult gyámügyi és gyermekjóléti feladatokról

Előadó: Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna családsegítő

2. Javaslat az Önkormányzat 2017. költségvetéséről szóló évi 2/2017. (II. 15.) számú rendelet módosítására

Előadó: Mester Balázs polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Mester Balázs polgármester

4. Javaslat Bárdudvarnok község településképének védelméről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Mester Balázs polgármester

5. Javaslat "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt, 2018. évi pályázat benyújtásáról

Előadó: Mester Balázs polgármester

6. Javaslat a Petörke I. számú tó haszonbérbeadásáról

Előadó: Mester Balázs polgármester

7. Javaslat szociális bérlakásra pályázat kiírására

Előadó: Mester Balázs polgármester

8. Javaslat a gördülő fejlesztési tervben szereplő megrendelés tárgyalására

Előadó: Mester Balázs polgármester

9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Mester Balázs polgármester

11. Egyebek

Kérem a pontos megjelenést.

Bárdudvarnok, 2018. április 20.

Tisztelettel: 

Mester Balázs polgármester

Megosztás: