Hirdetmény


Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének2018. augusztus 23. napján (csütörtök) 15:00 órakor aBárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirend:

1. Javaslat a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester

2. Javaslat a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda pedagógiai programjának elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat közterületek és köztisztaság fenntartásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Kemenszky Kinga jegyző

4. Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatási jogcímen támogatási igény benyújtására

Előadó: Mester Balázs polgármester

5. Javaslat földrészletek útmegszüntetési – 0409 és 0411 hrsz - eljárásához kapcsolódó rendezési terv módosításának megtárgyalására

Előadó: Mester Balázs polgármester

6. Döntés a Kaposmérő-Bárdudvarnokot összekötő út VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges önerő mértékéről

Előadó: Mester Balázs polgármester

7. Javaslat vis maior pályázat benyújtásához szükséges önerő elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester

8. Egyebek

Bárdudvarnok, 2018. augusztus 21.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: