Hirdetmény


HIRDETMÉNY

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének2018. szeptember 27. napján (csütörtök) 15:00 órakor aBárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirend:

1. Javaslat a 2018. évi félévi költségvetési beszámoló elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) számú rendeletének módosítására

Előadó: Mester Balázs polgármester

3. Javaslat a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Mester Balázs polgármester

4. Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra

Előadó: Mester Balázs polgármester

5. Javaslat Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Adatvédelmi Szabályzatának megalkotására

Előadó: Mester Balázs polgármester

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Mester Balázs polgármester

7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester

8. Egyebek

Bárdudvarnok, 2018. szeptember 19.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: