Hirdetmény


HIRDETMÉNY

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14. napján (csütörtök) 17:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirend:

1. Beszámoló a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvodában tett tanfelügyeleti látogatás tapasztalatairól

Előadó: Tóth Tamás Gáborné, óvodavezető

2. Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságolási tervének elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester

3. A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Mester Balázs polgármester

4. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 14.) számú rendeletének módosítására

Előadó: Mester Balázs polgármester

5. Javaslat a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című elnyert pályázathoz magasabb önerő biztosítására

Előadó: Mester Balázs polgármester

6. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Mester Balázs polgármester

7. Javaslat a Bárdudvarnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előadó: Mester Balázs polgármester

8. Javaslat az iskolai körzethatárok kialakításának elfogadására

Előadó: Kemenszky Kinga

9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Mester Balázs polgármester

11. Egyebek

Bárdudvarnok, 2019. február 8.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: