Meghívó


HIRDETMÉNY

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27. napján (csütörtök) 17:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirend

1. Beszámoló a Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda 2018/2019-es nevelési évéről

Előadó: Tóth Tamás Gáborné intézményvezető

2. Javaslat a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előadó: Mester Balázs polgármester

3. Javaslat a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat visszavonására

Előadó: Mester Balázs polgármester

4. Javaslat a TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, Bővítése” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtására

Előadó: Mester Balázs polgármester

5. Javaslat a Magyar Államkincstár által 2018. évben lefolytatott pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéshez kapcsolódó – elfogadott - intézkedési tervben foglalt egyes szabályzatok megismerésére és elfogadására

Előadó: Kemenszky Kinga jegyző

Előadó: Mester Balázs polgármester

  • Eszközök és a források leltárkészítési és leltározási Szabályzata;
  • Eszközök és a források értékelési szabályzata;
  • Pénzkezelési Szabályzat;
  • Munkavédelmi Szabályzat;
  • Gazdálkodási Szabályzat;
  • Beszerzési Szabályzat;
  • A belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításának szabályzata;
  • Számviteli Politika;

6. Javaslat a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet értelmében a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár által a 2018-as évben, Bárdudvarnok településen végzett könyvtári szolgáltatásokról szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester

7. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester

8. Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére számítok!

Bárdudvarnok, 2019. június 19.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: