Hirdetmény


HIRDETMÉNY

Bárdudvarnok és Kaposszerdahely Községek Képviselő-testületei2019. április 30. napján (kedd)16:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános, együttes képviselő-testületi ülést tartanak, amelyre meghívom.

NAPIRENDEK:

1. Beszámoló a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról

Előadó: Kemenszky Kinga, jegyző

2. Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzés megállapításairól

Előadó: Mester Balázs, polgármester

3. Beszámoló az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzéskor feltárt hiányosságokról a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában

Előadó: Kemenszky Kinga jegyző

- Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása,

- Integrált Kockázatkezelési Szabályzat elfogadása,

- Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata

4. Egyebek

Bárdudvarnok, 2019. április 26.

Mester Balázs Bárdudvarnok polgármestere

Prépost László Kaposszerdahely polgármestereHIRDETMÉNY


Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének2019. április 30. napján (kedd) 17:00 órakor aBárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirend:

1. Beszámoló a 2018. évben megvalósult gyámügyi és gyermekjóléti feladatokról

Előadó: Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna családsegítő

Kemenszky Kinga jegyző

2. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester

3. Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 8/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Mester Balázs polgármester

4. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Mester Balázs polgármester

6. Egyebek

- Javaslatkérés a Magyar Falu Programon belüli pályázati elképzelésekről

Bárdudvarnok, 2019. április 26.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: