Hirdetmény


Hirdetmény

Bárdudvarnok és Kaposszerdahely Községek Képviselő-testületei 2018. december 20. napján 16:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános, együttes képviselő-testületi ülést tartanak, amelyre meghívom.

NAPIRENDEK:

1.      Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeltének megalkotása

Előadó: Kemenszky Kinga, jegyző

2.      Kaposszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeltének megalkotása

Előadó: Kemenszky Kinga, jegyző

3.      Javaslat a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések 2018. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására 

Előadó: Kemenszky Kinga jegyző

4.      Javaslat a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések 2019. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátására

Előadó: Kemenszky Kinga jegyző

- Javaslat a 2019 évre vonatkozóan belső ellenőrzési feladatok elvégzésére szerződés megkötésére

- Javaslat a 2019 évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadására

5.      Javaslat a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Szabályzatának elfogadására

Előadó: Kemenszky Kinga jegyző

Bárdudvarnok, 2018. december 15.

Mester Balázs Bárdudvarnok polgármestere 

Prépost László Kaposszerdahely polgármestere


Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 20. napján (csütörtök) 18:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) közmeghallgatással egybekötött nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirend:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi működéséről, tevékenységéről

Előadó: Mester Balázs polgármester 

2. Beszámoló a képviselők által a 2018. esztendőben végzett tevékenységről

Előadók: Herzsenáth Melinda, alpolgármester, dr. Gömöri Katalin, Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, Őze Rajmund, Páhoki József, Takácsné Paréj Beáta képviselők

3. Tájékoztató Bárdudvarnok 2018. évi közbiztonsági helyzetéről

4. Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2018. évi tevékenységéről

Előadó: Szecsődi Tibor, tanyagondnok

5. Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő – testületének a helyi adókról szóló 6/2010.(XII. 13.) számú rendeletének módosításáról.

Előadó: Mester Balázs, polgármester 

 6. Javaslat hulladéklerakó telepet üzemeltetésére bérleti szerződés megkötésére

Előadó: Mester Balázs polgármester 

7. Javaslat Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Gazdálkodási Szabályzatának elfogadására

Előadó: Kemenszky Kinga jegyző

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Mester Balázs polgármester 

9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester 

10. Egyebek

Bárdudvarnok, 2018. december 15.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

 

 

Megosztás: