Hirdetmény


H I R D E T M É N Y

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt hónapokban a településen végzett ároktisztítási munkálatokat követően a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Somogy Megyei Igazgatóság (Továbbiakban: Igazgatóság) az alábbi felhívással élt Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatala felé:

A településen több ingatlan megközelítését biztosító telekbejáró és a hozzá tartozó csőáteresz nem megfelelő kialakítású, mely gátolja a csapadékvíz akadálytalan elvezetését.

A telekbejárók és csőátereszek előírások szerinti átépítéséhez a munkálatok megkezdése előtt közútkezelői hozzájárulást kell kérni az illetékes Igazgatóságtól, amelynek hiányában az átépítés nem kezdhető meg.

A kérelem kitöltésekor figyelembe kell venni az ÚT 2-1.115:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása e-UT 03.02.21 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat.

KÉRELEM LETÖLTÉSE

Bárdudvarnok, 2018. október 19.

Kemenszky Kinga jegyző

Megosztás: