Hirdetmény


Kiadó szociális bérlakások Bárdudvarnokon

Hirdetmény

Pályázati felhívás

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

a tulajdonában lévő 404/4-es helyrajzi számon (Váci Mihály utcában) található 4 db szociális bérlakás bérleti jogviszonyának elnyerésére

A pályázat benyújtásának időtartama:

2015. november 2. napjától 2015. november 16. napján 16: 00 óráig.

A pályázat személyesen, a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) ügyfélfogadási időben nyújtható be.

A pályázat benyújtására az erre rendszeresített formanyomtatványon van lehetőség, amely a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén vehető át.

A pályázaton eredményesen szereplő pályázó 3 év, határozott idejű bérleti jogviszony létesítésére kap lehetőséget, amelynek eredményeképpen a lakbér összege 200,- Ft/m2/hó.

A pályázat benyújtásának feltételei:

  • A pályázó Bárdudvarnok Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár,
  • A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában- Magyarország területén nem rendelkezik beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával, haszonélvezetével vagy önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, erről nyilatkozik;
  • A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül önkormányzati bérlakás bérleti jogáról nem mondott le, vagy bérleti jogviszonya nem a bérlőnek felróható okból szűnt meg,
  • A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója nem rendelkezik fennálló szociális bérleti jogviszonnyal,
  • A pályázó és a vele együtt jogszerűen költöző hozzátartozója a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik vagyonnal.
  • A pályázót a pályázat benyújtását megelőző tíz éven belül önkormányzati bérlakásból végrehajtás útján a kötelezettségszegése miatt nem költöztették ki,
  • Nem pályázhat önkormányzati bérlakás bérleti jogára, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését tölti, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, vagy aki, illetve a vele jogszerűen költöző hozzátartozója 3 hónapon belüli erkölcsi bizonyítványt bemutatni nem tud.

A pályázatok elbírálása, valamint az eredmény ismertetésének várható határideje:

Az érvényes, benyújtott pályázatokat összesen kilenc, a Képviselő-testület által előzetesen meghatározott szervezet, illetve személy véleményezi, és a pályázatokra vonatkozó javaslatát eljuttatja Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, amely a pályázatok elbírálásáról a 3/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendeletben meghatározott szempontrendszer szerint dönt.

A pályázat eredményéről a pályázókat a Hivatal a döntéstől számított 8 napon belül értesíti.

A pályázat nyertese a döntés közlésétől számított 20 napon belül köteles a Hivatalban megjelenni és a bérleti szerződést megkötni. Amennyiben ezen határidőn belül a pályázó részéről nem kerül sor a bérleti szerződés aláírására, elveszíti a bérleti jogot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy pályázó egyidejűleg egy lakásra nyújthat be pályázatot.

Továbbá aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat előkészítőjét vagy a pályázat elbírálóját szándékosan megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül törölni kell, és 5 évig bérleti jog megszerzésére irányuló pályázati eljárásban nem vehet részt.

Sok sikert kívánunk a pályázatot benyújtó bárdudvarnoki lakosoknak!

Bárdudvarnok, 2015. október 22.

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Mester Balázs polgármester