Meghívó


Közmeghallgatással egybekötött nyílt képviselő-testületi ülés 2015

Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 17. napján (csütörtök) 17: 00 órakor a Bárdudvarnoki Községházán (Csokonai utca 9.) Közmeghallgatással egybekötött, nyílt képviselő-testületi ülést tart.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi működéséről, tevékenységéről

Előadó: polgármester

2. Beszámoló a képviselők által a 2015. esztendőben végzett tevékenységről

Előadók: Herzsenáth Melinda, alpolgármester, dr. Gömöri Katalin, Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, Őze Rajmund, Páhoki József, Takácsné Paréj Beáta képviselők

3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Szecsődi Tibor, falugondnok

4. Tájékoztató Bárdudvarnok 2015. évi közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Illés Norbert, rendőr alezredes

5. Egyebek

Bárdudvarnok, 2015. december 11.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester