Hirdetmény


Közmeghallgatás Bárdudvarnok

H I R D E T M É N Y

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15. napján (csütörtök) 17: 00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött, nyílt képviselő-testületi ülést tart.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi működéséről, tevékenységéről

Előadó: polgármester

2. Beszámoló a képviselők által a 2016. esztendőben végzett tevékenységről

Előadók: Herzsenáth Melinda, alpolgármester, dr. Gömöri Katalin, Nezdeiné Mozsgai Zsuzsanna, Őze Rajmund, Páhoki József, Takácsné Paréj Beáta képviselők

3. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Szecsődi Tibor, falugondnok

4. Tájékoztató Bárdudvarnok 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

5. Egyebek

Bárdudvarnok, 2016. november 30.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: