Hirdetmény


Madárinfluenza plakát 2017

Hirdetmény

Értesítem, a Tisztelt Lakosságot hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizonsági és Állategészségügyi Osztály SOI/31/471-3/2017. számú határozatával Bárdudvarnok község Mike irányába eső, attól 10 km-en belül található belterületén kívül eső közigazgatási területére a Mike településen történt magas pathogenitású madárinfluenza betegség miatt megfigyelési körzetet rendelt el.

A megfigyelési körzet területén a baromfit zártan kell tartani.

A baromfi szállítása tilos, kivéve közúton vagy vasúton történő tranzitszállítást, ha a szállítmány nem áll meg, vagy nem kerül kirakodásra.

Tilos állatok, állati termékek, takarmány, alom, trágya és fertőzés terjesztésére alkalmas eszközök, tárgyak megfigyelési körzetből történő kiszállítása és beszállítása.

Állatvásárt, piacot tartani tilos!

A baromfitartók kötelesek állatállományuk létszámát a fent említett hatóságnak bejelenteni, és azok állatorvosi ellenőrzését és vizsgálatát tűrni.

Kérem, a T. Lakosságot, hogy a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

Bárdudvarnok, 2017. február 15.

Kovács Anna aljegyző

Megosztás: