Hirdetmény


Hirdetmény

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 23. napján (csütörtök) 17:00 órakor a Bárdudvarnoki Faluházban (Bárd ltp. 84.) nyilvános képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom.

Napirend:

1. Javaslat Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletének elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester 

2. Javaslat a Magyar Államkincstár által 2018. évben lefolytatott pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv elfogadására

Előadó: Mester Balázs polgármester 

3. Javaslat Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Településképének védelméről szóló 6/2018. (V. 11.) rendeletének módosítására 

Előadó: Mester Balázs polgármester 

4. Tájékoztatás a VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című elnyert pályázattal kapcsolatban 

Előadó: Mester Balázs polgármester 

5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Mester Balázs polgármester 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Mester Balázs polgármester 

7. Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére számítok!

Bárdudvarnok, 2019. május 13.

Tisztelettel: Mester Balázs polgármester

Megosztás: