Állásajánlat


Óvodapedagógus - munkakör pályázat 2015

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda vezető irányítása, ellenőrzése alatt a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda Bölcsőde óvodai csoportjában (25 fő óvodás korú gyermek) Bárdudvarnokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezetői szakvizsga),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az ellátandó munkakörre vonatkozó helyzetelemzést tartalmazó motivációs levél
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Kornélia jegyző nyújt, a 82/577-086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5764/2015/H , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek meglétének előzetes vizsgálata után az érvényes pályázatokról, illetve a kinevezésről szóló döntést a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda – Bölcsőde óvoda vezetője Bárdudvarnok Községi Önkormányzat polgármesterének egyetértése mellett hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap. A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 18.

Közigállás link: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=el5h9rj3d9