Állásajánlat


Óvodapedagógus - munkakör pályázat 2015

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 82.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda vezető irányítása, ellenőrzése alatt a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda Bölcsőde egységes óvodai – bölcsődei csoportjában (5 fő bölcsődés korú gyermek és 15 fő óvodás korú gyermek) Bárdudvarnokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógus – szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezetői szakvizsga),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • helyismeret
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az ellátandó munkakörre vonatkozó helyzetelemzést tartalmazó motivációs levél
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Kornélia nyújt, a 06-82-577086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3883/2015/H , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásban szereplő feltételek meglétét a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője előzetesen megvizsgálja, és az érvényes pályázatokról, illetve a kinevezésről szóló döntést a Bárdudvarnoki Egységes Óvoda – Bölcsőde óvoda vezetője Bárdudvarnok Községi Önkormányzat polgármesterének egyetértése mellett hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 21.