Állásajánlat


Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 1 évig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bárdudvarnok és Kaposszerdahely Községek Önkormányzatainak, valamint költségvetési szerveinek, intézményeinek pénzügyi igazgatásával, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok, kiemelten: az Önkormányzatok és a Zselici Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetésével, beszámolóival kapcsolatos feladatok ellátása; vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenység végzése, nyilvántartás vezetése; leltár és pénzügyi mérleg elkészítése; a KIR 3 bérszámfejtési programban jelentések készítése; az Önkormányzatok által folyósított pénzbeli támogatások visszaigénylése; jelentési kötelezettségek pontos teljesítése; ÁFA- bevallással kapcsolatos teendők ellátása; normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése; pénzügyi pályázatok (különösen az ÖNHIKI, illetve a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása) elkészítése; az Önkormányzatok által igénybe vett pályázatok pénzügyi elszámolása; gazdasági statisztika elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középfokú képesítés, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja szerinti „Pénzügyi és számviteli feladatkör” ellátáshoz feltüntetett iskolai végzettségek a II. besorolási osztály szerint,

költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Magyar állampolgárság

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

középiskolai, közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi – számviteli szakképesítés

vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

helyi önkormányzatnál szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

EPER, KGR programok ismerete,

B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajt

a szakmai elképzeléseket is bemutató motivációs levél

végzettséget, szakképesítést, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Kornélia nyújt, a 06-82-577086 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3451/2015/H , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat dr. Kovács Kornélia jegyző bírálja el, Bárdudvarnok és Kaposszerdahely községek polgármestereinek jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 3 hónap A munkáltató a pályázat eredménytelenségének jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 22. Megtekintés itt!