Hirdetmény


Meghívó

M e g h í v ó

Bárdudvarnok Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14. napján 14:00 órakor a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Székhelyén (7478 Bárdudvarnok, Bárd ltp. 36.) közmeghallgatással egybe kötött, nyílt képviselő-testületi ülést tart, amelyre meghívom!

NAPIRENDI PONTOK:

1. Beszámoló a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről, tevékenységéről

Előadó: elnök

2. Egyebek

Kérem az ülésen pontos megjelenését!

Bárdudvarnok, 2017. december 5.

Orsósné Tóth Emília elnök

Megosztás: