Hirdetmény


Támogatások

Tisztelt Bárdudvarnokiak!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bárdudvarnok Község Képviselő-testülete az alábbiakban módosította

A helyben biztosított szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletet, mely

2017. december 1. napjától hatályos.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya a továbbiakban csak a Bárdudvarnok Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre és a magyar hatóság által menekültként elismert személyek ( a tartózkodási hellyel rendelkező lakosokra a rendelet hatálya nem terjed ki )

A kérelmek átalakításra kerültek a változtatásoknak megfelelően, valamint ügyfeleink a pénzbeli kifizetés módját megválaszthatják a jogosultsági összeg könnyebb átvétele érdekében.

2. Rendkívüli települési támogatás

Amennyiben pozitív elbírálásban részesül a tüzelőfa iránti kérelem, a kérelmező köteles elszállítani a részére megállapított fát a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ellenkező esetben a támogatás hatályát veszti.

3. Települési támogatás

A továbbiakban a települési támogatás a villanyáram és a bérleti díj mellett az ivóvíz-szolgáltatás és földgázdíj költség csökkentését is lehetővé teszi.

Amennyiben a kérelmező egyedül él, a jövedelemhatár a következőképp módosul:

Egy főre jutó jövedelem:

Havi támogatás összege:

0 Ft – 14.250 Ft

5.000 Ft

14.251 Ft – 28.500 Ft

4.000 Ft

28.501 Ft – 42.750 Ft

3.000 Ft

42.751 Ft – 57.000 Ft

2.000 Ft

A megállapított jogosultság időtartama fél évről 1 évre módosult.

4. Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden év augusztus 15. – szeptember 30. között lehet benyújtani, elmulasztása jogvesztő.

Az ellátások részletszabályait a Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely a honlapon megtekinthető lesz.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 2017. december elseje előtt elvitt, de még be nem érkezett kérelmek már nem hatályosak!

A kérelem nyomtatványok a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalnál kérhetők, valamint letölthetők a www.bardudvarnok.hu oldalról.

Bárdudvarnok, 2017. december 5.

Mester Balázs polgármester

Megosztás: