Hirdetmény


Szociális tűzifa

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 97 m3 tűzifát nyert el. A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tűzfa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről.

Ennek alapján a szociális tűzifára vonatkozóan támogatásban az részesülhet, aki

  • aktív korúak ellátására, vagy
  • időskorúak ellátására, vagy
  • települési támogatásra, vagy
  • azon szülő, akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek
  • 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • 60 éven felüli nyugdíjas, és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét (71.250,-), vagy
  • fogyatékossági támogatásra vagy rokkantsági ellátásra jogosult, vagy
  • a háztartásban senki nem rendelkezik jövedelemmel és nem jogosultak semmilyen ellátásra

A szociális tűzifára vonatkozó teljes kérelmet a letölthető kérelemnek a kitöltését követően a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani

2017. december 5. napjától 2017. december 11. napjáig.

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2018. január 15. napjáig. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő kérelmezők közül a jövedelmi helyzet alapján részesülnek majd támogatásban a kérelmezők.

IGÉNYLŐLAP LETÖLTÉSE ITT!

A jogosultsági feltételeket a BM pályázati kiírás határozta meg, továbbá az is meghatározásra került, hogy egy kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet.

Kérem, hogy aki a jogosultsági kritériumoknak megfelel, nyújtsa be a hátoldalon található kérelmet annak ismeretében, hogy összesen 97 m 3 szociális tűzifa elosztására van a Képviselő-testületnek lehetősége.

Bárdudvarnok, 2017. december 4.

Tisztelettel:

Mester Balázs polgármester

Megosztás: