Felhívás


Szoc tüzifa

Tisztelt Lakosság!

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló BM pályázata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek eredményeképpen 109 m3, valamint kiegészítő támogatás keretén belül 24 m 3 tűzifát nyert el . A BM pályázati kiírása alapján az Önkormányzat rendeletet alkotott a szociális tűzfa igénylésének módjáról, és a jogosultsági feltételekről.

Ennek alapján a szociális tűzifára vonatkozóan támogatásban az részesülhet, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Bárdudvarnok területén, továbbá:

  • aktív korúak ellátására, vagy
  • időskorúak ellátására, vagy
  • települési támogatásra, vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülő, vagy
  • 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  • 60 éven felüli nyugdíjas, és a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét (71.250,-), vagy
  • fogyatékossági támogatásra vagy rokkantsági ellátásra jogosult, vagy
  • a háztartásban senki nem rendelkezik jövedelemmel és nem jogosultak semmilyen ellátásra

A szociális tűzifára vonatkozóteljes kérelmet (kötelező mellékletekkel együtt) a hátoldalon lévő adatlap kitöltését követően a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatalnál személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. Személyes megjelenése elsősorban a kérelem ellenőrzése miatt fontos, az esetleges hiánypótlás szükségességének azonnali átbeszélése lehetőséget biztosít a gyors ügyintézésre.

2018. december 1. napjától (szombat, munkanap)

2018. december 15. napjáig (szombat, munkanap).

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2019. január 15. napjáig. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő kérelmezők közül a jövedelmi helyzet alapján részesülnek majd támogatásban a kérelmezők.

A jogosultsági feltételeket a BM pályázati kiírás határozta meg, továbbá az is meghatározásra került, hogy egy kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet.

Kérem, hogy aki a jogosultsági kritériumoknak megfelel, nyújtsa be az itt letölthető kérelmet annak ismeretében, hogy összesen 133 m 3 szociális tűzifa elosztására van a Képviselő-testületnek lehetősége.

Bárdudvarnok, 2018. november 27.

Tisztelettel:

Mester Balázs polgármester

Megosztás: