Felhívás


Települési Értéktár

„Bárdudvarnok értékeinek ismerőihez!”

Tisztelt Bárdudvarnokiak!

Községünk Önkormányzatának Képviselő-testülete települési értéktár létrehozását határozta el. Az értéktár létrehozásának lehetőségéről a 114/2013./IV.16./ Kormányrendelet intézkedik. Az értéktárban a településre egyedien jellemző, magyar nemzeti értékek adatait lehet, kell összegyűjteni, a rendeletben meghatározott szakterületenkénti kategóriák szerint. 

Az értéktár megalkotására azért van szükség, mert településrészeink történetében sok, eddig még nem lejegyzett szellemi és épített, valamint természeti érték van. Ezen értékek összegyűjtése, megörökítése, a ma élők kötelessége, másrészt a jövőépítést is szolgálhatja. 

Az értéktár létrehozásában minden bárdudvarnoki magánszemély, civil szervezet részt vehet. 

A Képviselő-testület Értéktár Bizottságot kíván létrehozni.

Ezúton is kérünk minden érdeklődőt, aki úgy érzi, hogy tudomása van szellemi, tárgyi, művészeti, építészeti, agráriumot, turizmust és gasztronómiát, sportot és egészséges életmódot érintő helyi értékről, hogy lehetősége szerint adja azt javaslatként közre. 

A javaslatok megtételéhez szükséges formanyomtatványokkal, valamint szóbeli tudnivalókkal az alább felsorolt személyek szolgálhatnak:

Hetesi Adrienn (30/307-7541)

Kiss Ágota (70/280-6612, e-mail: agotafa@gmail.com)

Pethő Ágnes Gabriella (70/569-5246)

Velkné Petrasovics Mária (20/393-1989)

Kérjük együttműködő segítségüket.

Bárdudvarnok Község Önkormányzata

Megosztás: