Bárdudvarnoki alapítványok és egyesületek


"LURKÓ" Alapítvány

7478 Bárdudvarnok, Csokonai utca 3.

A Bárdudvarnok, Csokonai u.9.sz.alatti általános iskola keretein belül a tanulást segítő eszközök beszerzése, a tanulók tanulmányi eredményeinek jutalmazása, a beszédproblémás gyermekek képzésének támogatása, a szervezett tanulmányi kirándulások segítése, az iskolai szervezet keretein belül szakkörök támogatása, az úszásoktatás támogatása, a diákok étkezési támogatása, iskolák közötti versenyek támogatása, a gyermekek egészségének megóvása érdekében a környezeti ártalmak csökkentése, a pályázatokon való részvétel, a napközis foglalkozások, valamint a nyári napközis táborok szervezése és támogatása.

Képviselő: Balogh Szabolcs


"Van közünk egymáshoz" Alapítvány


7478 Bárdudvarnok, Kaposszentbenedek 72.

Bárdudvarnok község érdekében a gondolkodó polgárok összefogása értékközvetítés, hagyomány és értékteremtés ápolása érdekében. Összefogás a népi hagyományok és a keresztény katolikus hit megőrzésére.

Képviselő: Somos László, Mester Balázs


16 Faluért-Somogyért Egyesület


7478 Bárdudvarnok, Zsippó lakótelep 3.

Az egyesület olyan politika- és ideológiamentes civil szerveződés, amely pártokhoz nem kötődik. Tevékenységével, közéletiségével Bárdudvarnok települései történeti hagyományépítését, a közösségi erőre támaszkodó működését, a környezetével történő tudatos és korszerű fejlesztését segíti elő.

Képviselő: Svenda Istvánné


Bányai Panoráma Egyesület


7478 Bárdudvarnok, Bánya 57.

A kistérségi szemlélet erősítése mellett olyan szabadidős, egészségmegőrző-környezetvédő és kulturális centrumok feltételeinek megteremtése, amely komplex életmódváltásra ad lehetőséget (pl. infrastruktúra, alkotóház, kerékpárút, túraútvonalak, táborok és falunapok szervezése, hagyományok ápolása).

Képviselő: Nagyné Czanka Valéria


Bárdok Útja Hagyományőrző és Kulturális Egyesület


7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.

Az egyesület céljai: mint nevében is jelzi, elsősorban hagyományőrző, és faluszépítő célokat tűz ki, Bárdudvarnok és mikrotérsége arculatának kialakítása, településfejlesztés, a környezet védelme, szellemi és kulturális örökség ápolása, rendezvények szervezése, ifjúsági közösségfeljesztés, az önkéntesség terjesztése, a szépkorúak támogatása, újság, időszakos kiadványok szerkesztése, terjesztése.

Képviselő: Takácsné Paréj Beáta


Bárdudvarnok és Környéke Gazdakör


7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 15.

Képviselő: Rácz János


Bárdudvarnok Sportkör


7478 Bárdudvarnok, Bánya ltp. 25/A.

A faluban élő, illetve itt dolgozó fiatalok edzési, sportolási, versenyzési lehetőségének megteremtése. A gyerekek egészséges életmódra nevelése, a rendszeres testedzés és a sportolás megkedveltetése. Kiegészítő programok szervezése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység.

Képviselő: Tóth János elnök


Európai Realitas Közhasznú Egyesület


7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 115.

Az egyesület jelen alapszabályban foglalt célkitűzések szerint megoldásokat keres a Somogy megyében élő hátrányos helyzetű emberek problémáira, ennek érdekében a hasonló célú kezdeményezéseket összefogja, az erőforrásokat mozgósítja. A Somogy megyében élő hátrányos helyzetű közösség szociális körülményeinek javítása, közösségfejlesztés alkalmazásával. A helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével. Általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás. Ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése. Hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is.

Képviselő: Péter Anna Gabriella


Goszthony Mária Alapítvány - Nemzetközi Üveg Alkotótelep


7478 Bárdudvarnok, Bárdibükk 12.

Goszthony Mária Alapítvány - Nemzetközi Üveg Alkotótelep


Kaposvári Waldorf - pedagógiai Alapítvány


7478 Bárdudvarnok, Kölcsey utca 6.

Általános cél: A gyermeknevelés megújulása érdekében a Waldorf-pedagógia módszerének, eredményeinek megismertetése, alapelvei alkalmazásának magyarországi és Somogy megyei bevezetésében és meghonosításában való közreműködés. A Waldorf-pedagógia megismertetése, gyakorlása érdekében szerveződő közösségek együttműködésének támogatása és segítése. Új Wandorf-pedagógiájú oktatási-nevelési intézmények létrehozásának elősegítése, támogatása. Konkrét cél: Kaposvár és vonzáskörzetében az Országos Közoktatási Intézet által minősített Waldorf-óvodapedagógiai programon, és ennek évtizedes nemzetközi módszertani tapasztalatain alapuló óvoda létrehozása, működtetése és fenntartása. Az alapítvány, mint leendő óvodafenntartó célja a törvény által előírt jogi, ellenőrzési feladatok ellátásán, valamint az Óvodavezető felett gyakorolt munkáltatói jogok gyakorlásán túl az óvodában zajló életet szolgálni és támogatni. Az alapítvány feladata az óvoda életének anyagi és adminisztrációs - szükség szerint szervezési - feltételeinek biztosítása. Az alapítvány célja továbbá, a gyermeknevelés megújulása érdekében a Waldorf-pedagógia szemléletének megismertetése a hagyományos módszerrel oktató intézményekben. Az alapítvány hosszútávú célja egy önálló Waldorf iskola megalapítása Kaposváron, vagy annak vonzáskörzetében.

Képviselő: Sármány Zoltán


ÖKOMÓD Zselici Természeti Örökség Alapítvány


7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 40. Kastély

A Zselici táj /kezdetben elsősorban ÉNy-i területek/ és annak humán ökológiai értékeinek feltárása és védelme. A természet- és tájvédelem, környezetkímélő gazdálkodási formák, életterek rehabilitálása, kialakítása elméleti és gyakorlati területen egyaránt, valamint ezek művészi eszközökkel történő megjelenítése, gazdagítása. A közoktatás számára különböző képzési rendszerekhez illetve mindezek taníthatóságát segíteni úgy módszertani, mint infrastruktúrális területen. A Zselici régió területfejlesztési törekvéseinek természet- környezetvédelmi szempontú, hosszútávú segítése és érvényre juttatása.

Képviselő: Kurdi Péter


Petörke-völgyi Horgász Egyesület


7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.

Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

Képviselő: Mányoki László


Szent Benedek Vadásztársaság


7478 Bárdudvarnok, Lipótfa 2.

A vadásztársaság célja: hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver-és lőszertartására, -használatára vonatkozó szabályok megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával, a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, azok élőhelyét, jól működő egyesületi élettel kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson, a vadászati kultúra hagyományainak ápolásával korszerű vadgazdálkodást végezzen. A mindenkori vadgazdálkodási terv szerinti optimális vadlétszám szintentartását társaság tagjaival, vendégvadászaival és bérvadásztatással oldja meg, valamint vadgazdálkodási célokkal és feladatokkal kapcsolatosan vadhúst és bérvadászati lehetőséget értékesítsen.

Képviselő: Forintos László


Térségi Együttműködés Társasága - TETT Egylet


7478 Bárdudvarnok, Faluház

A Közösség életének kiteljesítése az egyének életének a közösségben való kiteljesedésével. Ehhez az Egyesület első számú eszköze, abban az eszmében való hitre alapul, hogy az együttműködés-integráció alapvető - történelmi távlatú európai - emberi, kulturális, gazdasági érték, kiaknázandó erőforrás. Az alapítók ezért különösen fontosnak tartják az integrációs gondolat térségi megvalósulásának elősegítését. Egyben mintát akarnak mutatni az együttműködésre, élő modellen keresztül; a térségben élőkkel, gondolkodókkal, gazdálkodókkal, kialakítva közös jövőképet, meghatározott értékek mentén.

Képviselő: Mester Balázs, Mag Attila, Andor István


Zsippó Kulturális és Művészeti Alapítvány


7478 Bárdudvarnok, Zsippó lakótelep 3.

A Dél-Dunántúli Régió-ezen belül elsősorban Somogy megye-kuturális és művészeti életének gyarapítása, sokszínűvé tétele az alábbi feladatok megvalósításával: szabadtéri színházi előadások, irodalmi estek, hangversenyek, népzenei, népművészeti táborok, rendezvények szervezése, állandó képzőművészeti kiállítások létrehozása, a régióban, Magyarországon és a határokon túl alkotó fiatal, tehetséges kezdő képzőművészek felkarolása, tehetséggondozása, segítése, művészetük megismertetése képzőművészeti alkotótáborok megszervezésével és munkásságuk időszaki kiállításokon történő bemutatásával, kapcsolódás a fenti tevékenységekkel a megyében működő turisztikai programokhoz, elsősorban a 2004. januárjától tervezett Találkozások Kulturális Programsorozathoz. Együttműködés a fenti programok keretében a Somogy megyében működő kulturális és művészeti-oktatási tevékenységet folytató intézményekkel - (Csiky Gergely Színház, Liszt Ferenc Zeneiskola, Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kara, Iparművészeti Szakközépiskola, stb.) - Az oktatási intézmények részére a diákok nyári gyakorlatához a helyszín biztosítása. Kapcsolatteremtés a megyében, a régióban, az országban és az ország határain túl tevékenykedő művészekkel.

Képviselő: Svenda István