Fekete László Általános Iskola Tagintézménye


7478 Bárdudvarnok, Csokonai u. 9.
Email: bard-iskola [kukac] freemail.hu

Telefon: 82/577-046

A Bárdudvarnoki iskola bemutatkozik:


Feladatunk az, hogy gondolkodni képes, megfelelő tudásanyaggal rendelkező, magabiztos fiatalokat neveljünk. Ez az iskola igyekszik megalapozni azt, hogy minden tanuló jól be tudjon illeszkedni bármilyen közösségbe, képességeinek megfelelően teljesítsen, és aki képes megbirkózni az állandóan változó világgal. Igyekszünk átadni lelkesedésünket a tudás, tanulás iránt.
A bárdudvarnoki iskola tökéletesen megfelel ezen célok eléréséhez, hiszen családias hangulatú iskolaépületben, kis létszámú csoportokban folyik a tanítás. A pedagógus több figyelmet tud szentelni az egyes gyerekekre a tanulás során, és valóban meg tudja adni azt az egyéni bánásmódot, amire a gyermeknek szüksége van a fejlődéshez. A szabadidős foglalkozásoknál lehetőséget biztosítunk minden gyermeknek, hogy az érdeklődésének megfelelő tevékenységek, szakkörök közül választhasson.

Az iskolai közösségről:

Nálunk az elsősök az óvodából jól ismert kis közösségben vannak, nem kell több tucat, vagy több száz gyereket megismerniük egyszerre. Az iskola a lakóhely közelében van, akár be is sétálhat a gyerek, ami mindenképpen megnyugtatóbb egy hat-hét éves gyereknek, mint elbuszozni mindennap egy távoli helyre. Itt a barátok akár iskolaidőn kívül is találkozhatnak, hiszen ugyanabban a településben laknak.

A tanításról:

Nekünk ugyanazt az ismeretanyagot kell megtanítanunk a tanulóknak, amit minden alsó tagozatnak az országban meg kell tanulnia. Iskolánk egyediségét az a mód jelenti, ahogy mi ezt a célt elérjük. A kis létszámú osztályok lehetőséget biztosítanak a pedagógusoknak, hogy sokkal több időt fordítsanak az egyes gyerekek egyéni fejlesztésére, saját tempójának figyelembe vételére. Elsőben nemcsak a tananyagot kell megtanulniuk a gyerekeknek, hanem azt is, hogy hogyan kell tanulni. Ez dönti el, hogy a későbbiekben szeret-e majd tanulni valaki, vagy nem szeret. Mi ebben nyújtunk sokkal nagyobb segítséget a tanulóinknak, mint más iskolák.

A napköziről:

Az iskola elhelyezkedése egy biztonságos, falusi környezetben egyedülálló lehetőséget biztosít számunkra a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A gyerekek a házi feladat megírása és megtanulása után számtalan szabadidős, kézműves, sport, kreatív tevékenység közül választhatnak.

Balogh Szabolcs

Képek iskolánkról

Fekete László Általános Iskola hírei:


2017. szeptember 13-án ellátogattunk a Goszthony Kúriába, ahol betekinthettünk az üvegkészítés rejtelmeibe. Megismertük az alapanyagokat, az üvegfúváshoz használt eszközöket. Megnéztük a Goszthony Mária emlékkiállítást is, ahol képet kaptunk az Alkotó életéről, munkásságáról.
Kirándulásunk végén a gyerekek "lemérték" azt a hatalmas fát, amely a hátsó kertben található. Bizony minden tanulónkra szükség volt, hogy átérjék a törzsét!
Kellemes délelőttöt töltöttünk el, s nem utolsó sorban tanultunk is. Köszönjük a lehetőséget!


Elindult a 2017/2018-as tanév. Új kolléganő érkezett intézményünkbe. Szekeres Daniella nem csak tanító, hanem óvodapedagógus is, így fontos szerepet játszik az óvoda – iskola átmenet nehézségeinek csökkentésében. Magyar műveltségterületen végzett, így ezt az adottságát is „felhasználjuk”. Vezetésével olyan tanórán kívüli programot hozunk létre, mely a magyar irodalom tantárgyunkhoz kapcsolódik. Írókkal, költőkkel (kortársakkal is) ismerkednek a gyermekek műveiken keresztül. A műveken keresztül nem csak a hangos, hanem az értő olvasást is fejlesztjük, illetve dramatizálás is szerepel majd a foglalkozásokon, és versenyekre való felkészülésre is kiválóan alkalmas. Azt reméljük az új programtól, hogy a gyermekek nem csak tudnak olvasni, hanem meg is szeretik azt!

A tanórákon kívül továbbra is színes, változatos tanórán kívüli programokat biztosítunk tanulóinknak. Kerékpártúra, játszóházak, színházlátogatás, bábszínház, tanulmányi kirándulások, hogy csak néhányat említsek a tanév programjai közül.

Ezeken kívül természetesen folyatódnak a szakszolgálati ellátások is; logopédia, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelés, iskolapszichológus.

Legfontosabb feladatunk azonban, hogy a diákokat olyan készségek, képességek birtokába juttassuk, amelyek olyan alapot biztosítanak számukra, hogy biztonsággal megállják helyüket a következő iskolafokokon!

Ezek kiemelt céljaink, hiszen megvalósításuk által tudunk olyan iskolát fenntartani, melyben gyermek, szülő, pedagógus jól érzi magát, szívesen jár intézményünkbe, és viszi annak jó hírét!

Ehhez minden feltétel adott, bízunk a sikeres megvalósításban!


Bárdudvarnok Iskola épület
Bárdudvarnok Iskola épület

Köztudott tény, hogy a gyermekek száma sajnos egyre kevesebb. Ezt elsősorban a nevelési-oktatási intézmények érzik meg. A normatívák összege nem változott, a diákok száma csökken, a feladatokat mindezek ellenére meg kell oldani. A települési önkormányzatoknak sok esetben erején felül kell finanszírozni az intézményeit. Vannak olyanok, akik ezt a feladatot már nem tudják bevállalni, ami az iskolák megszüntetéséhez vezet. Bárdudvarnokon a csökkenő gyermeklétszám ellenére az önkormányzat Képviselő-testülete a megmaradás mellett döntött.

Bárdudvarnok iskola tanterem
Bárdudvarnok Iskola tanterem

Fontosnak érzik az intézményt, hiszen egy település életében meghatározó lehet, hogy működik-e helyben iskola, óvoda. A mai „piacközpontú” oktatásban sajnos nem minden esetben mérvadó az iskolában folyó szakmai munka, a tanulók tudásszintje, képessége. A szülők egy része fontosabbnak tartja, hogy az intézmény milyen tanórán kívüli elfoglaltságokat, programokat tud nyújtani a gyermekeknek. Ezt nekünk, pedagógusoknak tudomásul kell venni, megoldást kell keresni. Ennek érdekében a 2011/2012-es tanévtől kezdve szeretnénk egy új projektet elindítani, bevonva a helyi vállalkozókat, művészeket, és a segíteni szándékozó szülőket. 

Bárdudvarnok Iskola tornaterem
Bárdudvarnok Iskola tornaterem

Megpróbálunk egy olyan új arculatot adni iskolánknak, mellyel a környéken lévő intézmények nem rendelkeznek. Ezt az alábbi tevékenységekben látjuk: 

  • Lótartás, lovaglás, lóápolás
  • Kézműves foglalkozás - agyagozás, origami
  • Üveg, mint anyag megismerése, használhatósága
  • Batikolás
  • Környezetünk értékei, védelme

Idegen nyelv játékos megismertetése (1.- 2. osztály) A felsorolás természetesen bővíthető, szívesen és köszönettel fogadunk minden segítséget. Nem titkolt célunk a gyermeklétszám növelése, az iskola hosszabb távú biztonságos működése, az önkormányzat terheinek csökkentése. 

Bárdudvarnok iskola foglalkozások

Az alábbi képek a már megkezdett foglalkozásokon készültek. Eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a gyermekek szívesen vesznek rész a programokon, várják azokat. 

Bárdudvarnok iskola foglalkozások

Nagyon bízunk benne, hogy sikeresek lesznek elképzeléseink, elsősorban tanulóink számának emelkedését hozza magával.

Balogh Szabolcs Tagintézmény-vezető

Gyermeknap


Iskolánkban június 03-án szerveztük meg a gyereknapot. Az ovis gyermekek is feljöttek az iskolába, és együtt játszhattak, versenyezhettek az iskolás gyerekekkel. Már kora reggel palacsintaillatra érkezhettek gyermekeink az iskolába. Nem véletlen, hiszen közel 200 darab finomság sült a tűzhelyen. Reggel a sulisok kerékpártúrára indultak a bicikliúton Kaposmérőig és vissza. A túra végén az iskolában már a Rendőrség fogadott minket. Rövidesen szirénától lett hangos a környék. A lurkók ki sem akartak szállni a rendőrautóból. Nagy sikere volt még a gumibotoknak, bilincseknek, és a golyóálló mellénynek is. Ezután játékos sportversenyben mérték össze tudásukat a nebulók. Jó hangulat uralkodott a tornateremben. Közben megérkezett Dombi Zsuzsa Néni, akivel közös mesealkotáson csiszolhatta szókincsét mindenki, illetve illusztrálhatta is az elhangzottakat. Kinnt az udvaron az ügyesebb kezűek gyönyörű aszfaltrajzokat készítettek. Kicsit később megjöttek a lovasok is. Ekkor már nehezen lehetett a gyerekeket a teremben tartani. Szinte egy emberként rohantak lovagolni. Pihenésképp egészségügyi- és mesetotót oldhattak meg. Délután népi játékokon próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek. Jól sikerült napon vagyunk túl. A sok és változatos programban mindenki kedve szerint vehetett részt.

Bárdudvarnok Iskola

A gyerekek nagyon élvezték a játékokat, meg nem álltak egy percre sem. Jó volt nézni az elégedett és a végére kicsit megfáradt arcokat, hiszen nekünk - pedagógusoknak - ez az igazi visszajelzés, a boldog gyerekszemek csillogása, és hálás hálás tekintetük mindennél többet ér!  Szeretnénk még sok boldog napot szerezni a község gyermekeinek!

Bárdudvarnok Iskola

Akik nélkül a mai nap nem jöhetett volna létre - ezúton köszönjük meg a gyerekek nevében is az áldozatos munkát, a segítséget: (remélem, a teljesség igényével) Dombi Zsuzsi Néni mesemondás és mesealkotás,  Bodor Sára lovaglás, Csizmadia Gyuláné Ildi sportversenyek, Szecsődi Tiborné és Velnerné Stark Rózsa palacsintakészítés, Ungvári Judit rajzverseny, Illés Norbert r. őrnagy és kollegája rendőrségi bemutató, Herzsenáth Melinda üvegfestés és mesetotó, Páhokiné Kütsön Szilvia egészségügyi totó

Balogh Szabolcs tagintézmény-vezető

Interaktív táblák és új számítógépek


Interaktív táblák és új számítógépek Bárdudvarnok

Iskolánk a TIOP pályázat keretében 2 interaktív táblát és 3 új számítógépet kapott. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a XXI. századi eszközöket. Nem csak az oktatás minőségét emeli, hanem a gyerekeknek is óriási motivációt jelent. Május elejétől használjuk az táblákat. Nem csak tanóránkon, hanem a szünetekben is "kikövetelik" a gyerekek a használatát. Bízunk benne, hogy sokáig tudjuk használni az új eszközöket!

Farsang


Március másodikán rendeztük iskolánkban a Farsangot. Sok színes, ötletes jelmez készült. A gyermekek nagy örömmel öltöztek be, és izgatottan várták az eredményhirdetést. Amíg a zsűri értékelt, a tanulókat és a vállalkozó szellemű felnőtteket játékos feladatok várták. Ízelítőül néhány: 

  • Tánc lufival 
  • Székfoglaló
  • Tánc folyamatosan csökkenő méretű újságpapíron
  • Csokoládéevés késsel-villával
  • Zizi és lekváros fánk evés kéz használata nélkül

A tréfás játékok nem csak a gyerekeknek is örömet okoztak. A megfáradt résztvevők a büfében frissíthették fel magukat, ahol sütemény, szendvics és üdítő várt mindenkit. A tombolasorsolás sem maradhatott el. 

Pár perc alatt az összes tombolaszelvényt elkapkodták a vendégek; ez nem is csoda, hiszen rengeteg tombolatárgy került kisorsolásra. Különösen örültünk annak, hogy olyan diákok is ellátogattak a programra, akik az alsó tagozatot itt végezték el, jelenleg más intézmény felső tagozatán tanulnak, illetve néhány óvodás is részt vett a Farsangon. Reméljük, jövőre még többen leszünk! A tombolabevételt és a büfé „becsületkasszájának” bevételét a Szülői munkaközösség felajánlotta iskolánk Alapítványának. Az összeget a gyermekek tanév végi kirándulásához használjuk fel. A farsangi program sikeres volt, mindenki önfeledten szórakozott, a gyermekek nagyon jól érezték magukat, sikerült néhány örömteli órát szerezni a résztvevőknek, és úgy gondoljuk ez a legfontosabb! Jövőre is várunk mindenkit!

Játszóház


Játszóház Bárdudvarnokon

Gyereknap az iskolában


Gyereknap az iskolában Bárdudvarnok

Május 25-én szerveztük meg Gyermeknapi programjainkat az iskolában, melyen az ovisok is részt vettek. Délelőtt volt rendőrségi bemutató, mentők bemutatója, váltóverseny, lovaglás. 

Gyereknap az iskolában Bárdudvarnok

Délután kerékpártúrát szervetünk Bányára a Faluházhoz, ahol hagymás zsíroskenyér volt a kitartóak jutalma. Szerencsére az időjárás is kitartott. A résztvevők jól érezték magukat. Reméljük, még sok gyermeknapot szervezhetünk! Köszönjük a szülői munkaközösség segítségét! 

Kirándulás Patcán


Május 29-én kirándultunk Patcára. Már másodszor voltunk ott, de most is nagyon jól éreztük magunkat. A gyermekek fából különböző ajándékokat készíthettek. Részt vettek egy ügyességi próbán is, valamint népi játékokat játszottak. A legnagyobb élményt mégis a csúszdapark jelentette.

Kirándulás Patcán

Két órán keresztül önfeledten szórakozhattak - a felnőttekkel együtt. A gokart sem maradt ki a programból, az állatsimogatóról nem is beszélve.

Kirándulás Patcán

Jól sikerült a nap, jöv őre bizotsan megismételjük. Addig is néhány képpel szeretnénk bemutatni a patcai kirándulást!


Látogatás a családi gazdaságbaEgy kora őszi délelőtt ellátogattunk az Árvai Család gazdaságába. Rengeteg élményben volt részünk. Sok állattal találkoztunk; tehenek, bocik, cicák, kutyák, disznók, tyúkok, nyulak, tengerimalac, sőt még hörcsög is akadt a háznál. A gyerekek csak kapkodták a fejüket, azt sem tudták, melyik állathoz rohanjanak elsőként. Igazi élmény volt a tehénfejés, amit bárki szabadon kipróbálhatott. Láthattunk „tyúk pedikűrt” – vagyis szárnyrövidítést is. Tájékoztatót kaptunk arról, hogy hogyan kerül a tej az asztalra, milyen áldozatos, kemény munkára van szükség ehhez. Néhány gyermek takarítani is segített, voltak, aki tojást gyűjtöttek a tyúkok alól, mások pedig tehenet tisztítottak. Megtudhattuk azt is, hogy az állatok mit, mennyit, és hogyan táplálkoznak, hogy nevelik kicsinyeiket, milyen az életformájuk. A kiskertbe is kilátogattunk, ahol a veteményekkel, zöldésgekkel ismerkedtünk meg „testközelből”, sőt mintát is kaptunk egy-egy sárgarépa képében.

Látogatás a családi gazdaságba Bárdudvarnok

A bemutató végén a Családnak köszönhetően igazi tehéntejből készült kakaó, és kalács várta a gyerekeket és a felnőtteket. A jó levegő megtette hatását; a reggeli pillanatok alatt elfogyott. Egy nagyon kellemes, tanulságos délelőttöt töltöttünk el. A gyermekekben a tapasztalati úton elsajátított tudnivalók, élmények jóval hosszabb ideig és tartósabban megmaradnak, mint ha könyvből tanulna. A jövő tanévben is szeretnénk folytatni ezt a programot, remélem lehetőségümnk lesz rá! Egy kora őszi délelőtt ellátogattunk az Árvai Család gazdaságába. Rengeteg élményben volt részünk. Sok állattal találkoztunk; tehenek, bocik, cicák, kutyák, disznók, tyúkok, nyulak, tengerimalac, sőt még hörcsög is akadt a háznál. A gyerekek csak kapkodták a fejüket, azt sem tudták, melyik állathoz rohanjanak elsőként. Igazi élmény volt a tehénfejés, amit bárki szabadon kipróbálhatott. 

Látogatás a családi gazdaságba Bárdudvarnok

Láthattunk "tyúk pedikűrt" - vagyis szárnyrövidítést is. Tájékoztatót kaptunk arról, hogy hogyan kerül a tej az asztalra, milyen áldozatos, kemény munkára van szükség ehhez. Néhány gyermek takarítani is segített, voltak, aki tojást gyűjtöttek a tyúkok alól, mások pedig tehenet tisztítottak. Megtudhattuk azt is, hogy az állatok mit, mennyit, és hogyan táplálkoznak, hogy nevelik kicsinyeiket, milyen az életformájuk. A kiskertbe is kilátogattunk, ahol a veteményekkel, zöldésgekkel ismerkedtünk meg „testközelből”, sőt mintát is kaptunk egy-egy sárgarépa képében. A bemutató végén a Családnak köszönhetően igazi tehéntejből készült kakaó, és kalács várta a gyerekeket és a felnőtteket. A jó levegő megtette hatását; a reggeli pillanatok alatt elfogyott. Egy nagyon kellemes, tanulságos délelőttöt töltöttünk el. A gyermekekben a tapasztalati úton elsajátított tudnivalók, élmények jóval hosszabb ideig és tartósabban megmaradnak, mint ha könyvből tanulna. A jövő tanévben is szeretnénk folytatni ezt a programot, remélem lehetőségümnk lesz rá!

Lovasoktatás


Lovasoktatás Bárdudvarnok

Az idei tanévben is folytatódik a nagysikerű lovasoktatás. A gyermekek nagyon várják már a hétfői napokat, hogy mehessenek a foglalkozásra. Nem csak egyszerűen lovaglás történik, hanem az elméleti tudnivalóktól kezdve a lógondozáson keresztül a lovon végzett feladatokig széles a skála. 

Lovasoktatás Bárdudvarnok

Fontosnak tartjuk, és reméljük,hogy hosszú távon biztosíthatjuk ezt a programot, hiszen ezzel nem csak az egyensúlyérzék, a kitartás, hanem a felelősségérzet is fejlődik, tanulóink mozgását komplexen fejleszti, javítja.

Játékos délután


Játékos délután Bárdudvarnok

December 12-én játékos délutánt szerveztünk a gyermekeknek. A Máltai Szeretetszolgálat fiatal munkatársai új játékokkal ismertették meg tanulóinkat, melyeknek nagyon nagy sikere volt. A legjobban azonban az ugrálóvárat élvezték a diákok, amely igazi meglepetés volt számukra. Akkora volt a vár, hogy alig fért be a tornaterembe. A felállítása és összehajtása nem is ment volna szülők és közmunkások segítsége nélkül.

Karácsonyi játszóház


Karácsonyi játszóház Bárdudvarnokon

December 13-án Karácsonyi Játszóházat szerveztünk az iskolában. Rengeteg dísz, ajándék készült. A gyermekek nagy örömmel kézműveskedtek. Az rágcsálnivaló és az üdítő sem maradhatott el.

Karácsonyi játszóház Bárdudvarnokon

A program megvalósításában az iskola dolgozói és a szülők is segítettek. Köszönet érte!

Húsvéti játszóház


Húsvéti játszóhá Bárdudvarnokon

Húsvéti játszóhá Bárdudvarnokon