Bárdudvarnok

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde


Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde


7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 82.
Email: bardiovi.82 [kukac] gmail.com

Telefon: 82/478-802

Mobil: 20/372-19-86


Vezető: Tóth Tamás Gáborné


Röviden magunkról, értékeinkrőlA Bárdudvarnoki Egységes Óvoda-Bölcsőde a zselici tájvédelmi körzet északi határától nem messze, a belterület déli szélén, csendes, nagyon szép táji környezetben helyezkedik el. Az erdőségek, tavak, patakok ideális környezeti adottságokkal bírnak az óvodás gyermekek egészség- és környezettudatos nevelésének megvalósításához, természetjárások, kirándulások ideális helyszíne. Épületünk esztétikus, gyermekbarát, jól felszerelt. Tornaszobánk megfelelő méretű a mozgásos tevékenységek biztosításához. Udvarrészeink tágasak. A szabadban való mozgás során az egy csoportba járó gyermekeknek pedagógusaik egymástól külön, csoportjuk életkori és egyéni sajátosságaihoz mért mozgásfejlesztést végezhetnek, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy csoportjaink és udvarrészeink is átjárhatóak legyenek, így biztosítva a gyermekek testvéri és baráti kapcsolatainak megőrzését, erősítését. Intézményünk teljes mértékben akadálymentesített.
Bárdudvarnokon egycsoportos óvoda került átalakításra oly módon, hogy egységes óvoda-bölcsődei csoport működtetésére is alkalmas legyen. Az óvodai csoport létszáma eléri a húsz főt, e csoport mellett került kialakításra egy szervezeti és szakmai tekintetben önálló egységes óvoda-bölcsődei csoporttal működő intézményegység. Ez a megoldás nem a teljes bölcsődés korosztály számára nyújt ellátási lehetőséget, hanem csupán a 2 év feletti gyermekek elhelyezésére ad módot. Pedagógiai programunk megírásakor figyelembe vettük mind az óvodás korú, mind a bölcsődés korú gyermekek szakszerű ellátásához nélkülözhetetlen alapelvek és célok meghatározását.

Személyi feltételek

Gomba csoport - óvodai (vegyes életkorú): 1 felsőfokú és 1 középfokú végzettségű óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkájukat szakképzett dajka segíti.
Katica csoport - egységes óvoda-bölcsődei (vegyes életkorú): 2 felsőfokú végzettségű, kisgyermeknevelői végzettséggel is rendelkező óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel, egyikük gyógytestnevelői végzettséggel is rendelkezik. Munkájukat szakképzett kisgyermeknevelő és szakképzett dajka segíti.

Nyitott, szeretetteljes, családi légkört biztosítunk a gyermekek számára, amelyben állandó tevékenység mellett megtanulják kifejezni érzelmeiket, fejlődik felelősségtudatuk, viselkedésük, emberi kapcsolataik. A gyermekek az óvodáskor végére rendelkeznek az iskolakezdéshez szükséges testi, lelki és szociális érettséggel, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához. Pedagógiai programunkat a néphagyományok és az évszakok változásai foglalják keretbe. A magyar népi kultúra szokásaira, értékeinek megismertetésére épül - a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, kiegészülve a tevékenységközpontú óvodai nevelés alapelveivel: a komplexitás, a kooperáció és a kommunikáció hangsúlyozásával. A nevelési alaphelyzet a tevékenységek, együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlesztési lehetőségek összefüggő rendszerében létezik, a néphagyományőrzés pedig a népszokásőrző és a természetóvó jeles napokkal gazdagítja az óvodai életet.

A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban


Verselés, mesélés
népköltészeti alkotások, népi mondókák, népmesék, szólások, találós kérdések, közmondások, rigmusok, névcsúfolók, ölbeli játékok

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
népi kismesterségek technikái, kézi szövés elemei, sodrások, fonatok, agyagozás, nemezelés, gyöngyfűzés, tojásfestés, batikolás

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc
ölbeli játékok, népi mondókák, énekes népi játékok, énekes népszokások, népdalok

A külső világ tevékeny megismerése
népi jóslások, időjárási megfigyelések, jeles napok szokásai, ünnepi jelképek, környezet-megismerő, tájmegismerő séták, kirándulások, az évszakok változásaival kapcsolatos környezetalakító munkálatok

Mozgás
népi sportjátékok, ügyességi és erőjátékok, fogócskák, labdajátékok

„A gyermek világra nyitott lény:
A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel,
a tevékenységre tevékenységgel felel!”
(Mérei Ferenc)

A sajátos nevelési igényű, a beszédhibás, a beilleszkedési és magatartászavarral küzdő gyermekekkel a kaposvári Szakszolgálat szakemberei - fejlesztőpedagógus, logopédus foglalkozik, a gyógytestnevelést az óvoda pedagógusa látja el óvodánkban. A gyermekek fejlesztésére az óvodai napirenden felül tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk az ábrázolás és a néptánc témakörében.


A Bárdudvarnoki Óvoda épülete

Gyermekrajzok

Képek óvodánk életéből

További képek az óvodánkról itt


Dokumentumok


Házirend letöltése itt

Pedagógiai Program letöltése itt
Közösségi média oldalaink

Küldjön üzenetet, mondja el véleményét, kérdezzen tőlünk!
Ide írja a nevét:


Ide írja az e-mail címét:


Ide írja az üzenetet, kérdést, véleményt:


Küldés

9/19/2017 4:34:36 PM*54.198.54.142*54.198.54.142*CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)*/ovoda.aspx;***

Copyright © 2016. minden jog fenntartva.

Magyarország, Somogy megye, 7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.

Seosiker Top Site 2015 logó