'56-os emlékpark kialakítása Lipótfán


1956-os "Büszkeségpont" létrehozása

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány pályázata

 

Projekt címe: '56-os emlékpark kialakítása Lipótfán

Azonosítója:  KKETTKK-56P-02-0219

Támogatás összege: 3,5 millió Forint

Kedvezményezett neve: Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Az önkormányzat címe: 7478 Bárdudvarnok, Bárd utca 36.

Telefon: 82/577-086

E-mail: bardudvarnok@kapos-net.hu

A projektet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

A Bárdudvarnoki Községi Önkormányzat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázaton, az ’56-os emlékpark kialakítása Lipótfán című projekttel 3,5 millió Ft forráshoz jutott, melyet az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére Bárdudvarnokon, a lipótfai településrészen, emlékmű és emlékpark kialakítására használ fel az Önkormányzat.

Az 1956-os forradalmi események hírére Bárdudvarnok, Lipótfa dombvidéki tanyavilágának paraszti társadalma járt elől a helyi népmozgalom megindításában. A lipótfai, valamikori kovácsműhelyben született a döntés, (e helyen ma, a nemrég DR. EREKY ISTVÁN EMLÉKHÁZ-nak szentelt közösségi létesítmény áll), hogy induljon menet a székhelyközség centrumába, hogy ott gyűlést tartsanak. Bánya, Lipótfa, Zsippó népének küldöttségei indultak, hogy a budapesti forradalom iránti szimpátiájukat kifejezzék és a helyi változtatásokat is kezdeményezzék.

Az Önkormányzat az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére Bárdudvarnokon, a lipótfai településrészen, a valamikori gyülekezőhelyen egy olyan emlékmű kialakítását tűzte ki célul, mely képi üzenetében és szellemiségében is méltó emléket állít a forradalmi eseményeknek.

A térrendezés egyik legfontosabb feladata az épület feltárása és egy szép tér létrehozása az épület előtt. A teret az utcáról az épület súlypontjával szemben -a tér középvonalának irányában- egy fahídon keresztül közelítenénk meg. Az Önkormányzat két hangsúlyos elemet tervez a parkba. A tér egyik „gyújtópontjában” helyeznénk el az '56-os emlékművet. A másik „gyújtópontban” jelenleg is egy harangláb áll régesrégi haranggal. A haranglábat átépítenénk, hogy ne csak az utca felé forduljon, hanem a tér felé is. Így a két elem harmonikus egységet alkotna és izgalmassá tenné a teret.

Az emlékmű kb. 3 méter magas, tölgyfából faragott kopjafa, mely jelképeivel utal a 60 éve történt forradalmi, szabadságharcos eseményekre, egyrészt maradandó emléket állít, másrészt szól a jelenhez, illetve üzenni kíván a jövőnek, és olyan "jelet" kíván állítani, ami a jelennek és a jövőnek is szellemi és lelki épülését szolgálja, valamint a településrészek közötti szerves egységet jelképezi.

 

Alaprajz
Alaprajz

Távlati terv
Távlati terv

56-os emlékpark kialakítása Lipótfán - átadása
'56-os emlékpark kialakítása Lipótfán - átadási ünnepség

56-os emlékpark kialakítása Lipótfán - átadása
'56-os emlékpark kialakítása Lipótfán - átadási ünnepség

56-os emlékpark kialakítása Lipótfán - átadása
'56-os emlékpark kialakítása Lipótfán - átadási ünnepség

56-os emlékpark kialakítása Lipótfán - átadása
'56-os emlékpark kialakítása Lipótfán - átadási ünnepség


Meghívó az átadó ünnepségre itt!

További képek itt!

További projektek itt!